Søndagstreffene på Aurdal Travbane har startet igjen!

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 10. Nov 2018

Da er ridebanebunnen ferdig! Og vi er i gang med sosiale hestetreff der vi utveksler kunnskap og har det trivelig sammen. Vi vil gjerne sette opp tema for søndagstreffene - og her er det åpent for alle medlemmer å ta initiativ dersom de har noe de brenner for! Vi håper den flotte ride- og kjørebanen kan inspirere til samlet trening for alle hestefolk i Valdres! Tusen takk til Sparebankstiftelsen Hallingdal som har bidratt med 100.000, Norges Rytterforbund med 70.000 og Valdres Travlag som bidrar med areal og i tillegg 10.000 kroner til denne ridebanen! Vi venter også på godkjente tippemidler. Uten disse viktige bidragsyterne hadde vi ikke klart å skape en så flott møteplass! 

Bruk av banen i resten av 2018

Alle som bruker banen må være medlem i Valdres Ride- og Kjøreklubb og i Valdres Travlag. Dette har bl.a. med forsikring å gjøre. De som ikke er medlem, men ønsker å ta med hesten dit for å trene, kan betale en engangsavgift på kr. 150,- pr gang. Nye satser kommer fra 1/1-2019. Pengene kan vipses eller innbetales til konto: 2320.18.44924. 

Tema på søndagstreffene

Det settes opp en plan for ulike temaer den første timen av søndagstreffene, dvs fra kl. 12-13. Én person har ansvaret for temaet hver gang. Dette ansvaret rulleres mellom medlemmene, og offentliggjøres på klubbens hjemmeside og gjerne som arrangement på facebook. Etter tema-timen, fra kl. 13-15, velger de fremmøtte hva de har lyst til å gjøre. 

Ansvarområder for tema-ansvarlig

  1. Annonsere tema på facbook og invitere klubbens medlemmer og evt andre aktuelle gjester. Snakke med hjemmeside-ansvarlig og sørge for at arrangementet blir annonsert der. 
  2. Opplegget skal være tilrettelagt for alle, og skal passe for nybegynnere
  3. Ta med ved, fyrstikker, kokmalt kaffe, tennbrikketter/tennvæske
  4. Sørge for at bålpanna blir fyrt opp
  5. Sørge for at bålpanna er slukket og satt på plass
  6. Se etter at alle følger reglementet og rydder etter seg
  7. Se til at alt hindermateriell blir ryddet tilbake etter bruk
  8. Et hovedansvar for at alle møkker etter seg – og gjerne bidra på beste måte til å tilrettelegge for en positiv stemning 


Tips og råd til treff

Alle tar med mat-/drikke til eget bruk ved sosialt samvær rundt bålpanna

Alle ryttere/kusker på alle nivåer er velkommen

Alle hjelper hverandre og er positive


TEMAER I RESTEN AV 2018

Uke/dato

Tema, arrangementer

Tema-ansvarlig

44 - 7/11

Uoffisiell åpning av ny bane

Anette Navrud Hermundsplass

45 – 11/11

Mounted Games  ("Games")

Anne Svenkerud Bjørgo

46 – 18/11

Kjøring

Steinar Erland Bakken

   17-18/11

Margrete-trening hos Trine Teien


47 – 25/11

Bomarbeid


48 – 2/12         1/12

Julegateåpninger mange steder…


49 – 9/1250 – 16/12   15-16/1251 – 23/12

Julefri – ikke noe tema denne dagen


52 – 30/12

ROMJULSTREFF – Åpen dag for alle med

Steinar Erland, Anne


gratis ridning og kjøring (trygge hester!)

Sparebankstiftelsen Hallingdal / Sparebank 1 Hallingdal Valdres har innvilget kr. 100.000 til ny ridebane i Aurdal!

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 24. Aug 2018

Valdres Ride- og Kjøreklubb har i samarbeid med Valdres Travlag arrangert "Hestens Dag" på travbanen i Aurdal. Hestens Dag har alltid vært et allsidig og inkluderende arrangement. Det er stor enighet om at dette er en av de beste møteplassene for hestefolk innen alle miljøer her i Valdres, og et høydepunkt når det gjelder å vise frem mangfoldet i hestesporten. Klubben har lenge ønsket å ha tilgang til en stor ridebane med god bunn og solid gjerde rundt, for bedre å kunne vise frem sporten på en trygg og skikkelig måte. Både av sikkerhetshensyn for ryttere og publikum, men også for å ha et underlag som er bedre egnet til krevende ridning der hestene trenger mykere underlag med bedre fjæring, for å unngå belastningsskader. Fraværet av en slik ridebane har hittil medført at vi har vært nødt til å utelate de mest spektakulære rideaktivitetene, bl.a. sprang med høye hindere, western-ridning og mounted games med stor hastighet og krappe svinger samt dressur med krevende øvelser. Klubben ønsker å kunne tilby en arena der også ekvipasjer på topp-nivå vil ønske å komme. En inngjerdet 40m x 80m ridebane er en god løsning på disse utfordringene, og vil gi bedre utviklingsmuligheter for hestesport i Valdres i hverdagen. Med en slik ridebane vil vi kunne ha felles treninger med instruktør for alle aldersgrupper, og på den måten tilrettelegge for større aktivitet innen ridning og kjøring på alle nivåer. I tillegg vil den gi de lokale rytterne mulighet til å delta på oppvisninger innenfor en trygg ramme. 

Aurdal Travbane ligger geografisk gunstig til som en sentral møteplass for ryttere og kusker fra alle steder i Valdres, og har allerede en godt etablert funksjon som et felles og nøytralt sted for alle som er interessert i hest og hestesport. Økonomisk er det gunstig å legge ridebanen der, siden bunnen er naturlig godt drenert, og det er kort vei til leverandør av grus og sand.  På plassen trenes det pr i dag aktivt innen travsporten, og en inngjerdet 40m x 80m ridebane vil gi gode ridemuligheter, og er stor nok til kjørestevner på toppnivå. Banen vil også bidra til at det blir enklere å arrangere utstillinger og andre show og arrangementer.

Banen blir fantastisk inspirerende for aktiv hestesport i Valdres! Plasseringen er god geografisk, sosialt og økonomiske. Det blir god synergieffekt med Valdres Travlag, og er et varig tiltak som kommer alle til gode. 

Valdres Ride- og Kjøreklubb takker Sparebankstiftelsen Hallingdal /Sparebank 1 Hallingdal Valdres  for gaven! Denne gjorde at vi fikk tro på prosjektet og mot til å jobbe videre med planleggingen, finansiering og til å komme dit vi er i dag: Klare til å sette i gang! 
Nyhetsbrev 2018-1

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 19. Jul 2018

Her er nyhetsbrevet som sendes ut til medlemmene i posten i morgen:

Nyhetsbrev 2018-1 


Dersom du ikke mottar dette i løpet av en uke, og ønsker å være medlem i klubben, er det fint om du registrerer deg i skjemaet du finner på denne siden under nedtekksmenyen: BLI MEDLEM.


Dersom du mottar nyhetsbrev, og ikke ønsker å være medlem, vennligst gi beskjed om dette til anne@bjorgo.no eller mobil 41 20 11 22.