Informasjon om Valdres Ride- og Kjøreklubb

Formål og grunnverdier 

Valdres Ride- og Kjøreklubb er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), og er et særforbund i Norges Rytterforbund (NRYF). Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Klubben skal dessuten fremme bruk av hest i alle former og gi opplæring i riktig bruk og stell av hest, herunder også vedlikehold og bevaring av gammel hesteredskap. Valdres Ride- og Kjøreklubb er, som alle andre idrettsforbund tilknyttet NIF, basert på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben skal fremstå som en samlende organisasjon for alle som driver med hest i Valdres, og fungere som et faglig og sosialt fellesskap for alle som ønsker å delta i aktiviteter der hesten står i fokus.


Aktiviteter og medlemsskap 

Informasjon om medlemskap og klubbens aktiviteter legges fortløpende ut på vår hjemmeside www.valdresrk.no samt vår facebookside og facebook-gruppe.

Medlemsskap i klubben koster kr. 100,- for barn og unge frem til 18 år, kr. 200,- for voksen og kr. 300,- for familie. Medlemskap gir også mulighet til å delta på stevner og samlinger for klubbens medlemmer. De fleste arrangementer er åpne også for de som ikke er medlemmer i klubben, men medlemmene prioriteres ved begrenset antall plasser, og de vil også oppnå medlemsfordeler i form av rabatterte priser for deltagelse. 

Dersom du ønsker å bli medlem, vil vi be om at du fyller ut innmeldingsskjema som du finner i hovedmenyen "Bli medlem". Det aller beste er om du logger deg inn i www.minidrett.no og søker om medlemsskap derfra. Da får vi alle nødvendige opplysninger om deg som medlem direkte inn i medlemsregisteret vårt.

Medlemskontingenten blir sendt ut digitalt via medlemsregisteret vårt og betales der. 

NB! Medlemskapet er først gyldig når kontingenten er registrert innbetalt til klubbens konto.


Organisering og kontaktpersoner

For styret, valgkomite og kontrollkomite gå til styret sin side ved å trykke her.