Høsten 2018 ble starten på et nytt kapittel i klubben. Underlaget til den nye 40m x 80m ridebanen vår sto ferdig på indre bane hos Valdres Travlag. Endelig fikk hestesporten i Valdres et felles samlingsted. Vi bestemte oss derfor at dette måtte feires. I kombinasjon med at det tradisjonelle "Hestens Dag 1. mai" hadde ligget brakk i noen år og at klubben trengte en feiring ble planene for Ville Vesten lagt. 

Festivalen ble en suksess og ga mersmak. 

Festivalen bidrar til å synliggjøre hestesporten i Valdres og er en fin rekrutteringsarena for barn og unge.

Vi håper at festivalen blir et årlig arrangement med innhold som favner alle barn og unge i Valdres.

Har du innspill, forslag eller ønsker å bidra på festivalen, så ta kontakt med oss.  


Oppdatering 29.01.22:

I skrivende stund har vi lagt bak oss nesten 2 hele år med pandemi. Ville Vesten ble arrangert som et storslagent arrangement i 2019. Vi så for oss å gjenta suksessen i 2020, men slik ble det ikke. Vi har derfor brukt tiden under pandemien til å tenke nytt og tenke bredt. Ville Vesten og hestens dag flyttes til høsten og vil i 2022 arrangeres fra  første til  andre helgen i september. Vi håper pandemien er over innen den tid, men dersom den ikke er det skal vi finne en løsning slik at festivalen ikke må avlyses for tredje gang! Vi gleder oss!