GRØNT KORT KURS

GRØNT KORT KURS


Tid


Sted

Vis kart

kursinvitasjon-gront-kort-kurs-2 2021-09-11.pdf


Norges Rytterforbund har laget nytt kursopplegg for Grønt Kort Kurs, se vedlagte invitasjon. 

Kurset består av 3 deler; forkurs, hovedkurs og en praktisk del

Forkurset består av to deler som tar for seg reglement – KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2). Kursene tas som e-læringskurs, og du trenger boken På vei inn i RYTTERSPORTEN, boken er en digital og kjøpes her:  https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei-inn-i-ryttersporten,-d-bok/I9788245033786

Forkursene finner du her: https://ekurs.nif.no/course/search.php?search=gr%C3%B8nt+kort

Kursene registreres automatisk i Min Idrett på din profil og vil synes på din idrett-cv.

Du må ha tatt kursene før du kan ta hovedkurset – frist: 10. september 2021

Hovedkurset arrangeres: 11. september kl. 14 – 16 hos Valdres-Stallen i Stasjonsgoto 43, 2910 Aurdal

Påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#5284378-010 for hovedkurset 11/9 og https://minidrett.nif.no/Event#5284410-010 for ride- eller kjøreprøve

 

Barn til og med 16 år må ha med seg foreldrene/ ansvarlig person sine på kurs. Dette gjelder også i gjennomføring av de digitale kursene.

Ride- og kjøredel

Praktisk del der du skal gjennomføre ride- eller kjøredel. Den som skal bedømme deg, må være oppnevnt av kursholderen på hovedkurset.

 

Er det noe du lurer på, ta kontakt med kursansvarlig Anne Svenkerud Bjørgo på telefon 41 20 11 22 eller e-post anne@bjorgo.no