Ridebanen vår - 40m x 80m - Priser og Retningslinjer

Ta godt vare på den! Dette er vår felles samlingsplass der alle skal ha det trivelig!

HOVEDREGEL: FORLAT BANEN I EN SLIK STAND DU SELV ØNSKER Å FINNE DEN!


TRENINGSAVGIFT / LEIE AV BANEN FOR MEDLEMMER:

Det lønner seg å være medlem! For å få medlemspris, må du både være medlem i Valdres Ride- og Kjøreklubb og i Valdres Travlag.

Deltagelse på ordinære Søndagstreff er gratis for medlemmer og alle de som møter uten hest, med mindre det arrangeres kurs.

Treningsavgift pr år er kr. 500,- pr medlem, hvorav 250,- går til klubben og 250,- til travlaget.


TRENINGSAVGIFT / LEIE AV BANEN FOR DE SOM IKKE ER MEDLEMMER:

Treningsavgift for de som ikke er medlem er kr. 1.500,- pr år og kr. 150,- pr gang. De som ikke er medlem og tar med hest på søndagstreffene må også betale 150,- pr gang.


BETALING SKJER TIL VIPPS NR 14971 ELLER TIL KONTO 2320.18.44924

Innmelding i klubben skjer via innmeldingsskjema på hjemmesiden www.valdresrk.no eller via www.minidrett.no 

Oppsigelse av medlemsskapet sendes til anne@bjorgo.no eller som brev.

Innmelding i Valdres Travlag gjøres via DNT: https://sportords.rikstoto.no/ords/f?p=112:1 Innmeldingsskjemaet vil også bli lagt på "Bli medlem" på www.travsport.no


RETNINGSLINJER FOR BRUK:

Velkommen som bruker av vår flotte 40m x 80m ride- og kjørebane på indre bane av Aurdal Travbane. Som bruker plikter du å sette deg inn i og følge reglene. Disse reglene er satt opp fordi:

  • Vi tar din og andres sikkerhet på alvor
  • Vi ønsker at alle skal ha en flott opplevelse på banen


Adgang til banen

Alle som bruker banen må ha tegnet og betalt medlemsskap i Valdres Ride- og Kjøreklubb samt i Valdres Travlag. I tillegg må det betales en årlig treningsavgift til Valdres Travlag samt Valdres Ride- og Kjøreklubb. Innmelding og satser finner du på www.valdresrk.no 

Bruk av banen registreres i egen kalender på nettsiden vår. Ønsker du å reservere tid, send e-post med forespørsel til kubbens e-post adresse eller på facebook. 

Organiserte treninger skal være avtalt minimum en uke i forveien. 


Bruk av banen

Ved ankomst parkeres bil og hestehenger i kanten opp mot travsporet fra utestallene og sørover, eller i midtfeltet sør for utestallene.

Ridning i skritt og leiing av hesten foregår innenfor firkantsporet eller på området utenfor banen.

Ryttere på firkantsporet har "forkjørsrett". Hold til høyre ved møte.

Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester på banen, og dette er sikkerhetsmessig forsvarlig. Volte ved A skal da benyttes til longering.

Alt hindermateriell må ryddes bort etter bruk.

Ta opp møkk etter deg umiddelbart. Trillebår og greip finner du i uteboksen nærmest stallen, eller ved inngangen til banen. Trillebår tømmes oppe ved stallen og settes tilbake etterpå. Den skal tømmes FØR den er helt full, og minimum hver dag den har vært i bruk (så den ikke står ute og blir full av regn/snø). 


Sikkerhet

Når det er rytter/kusk under 18 år, skal det alltid være med minst én ansvarlig voksen ledsager over 18 år. 

Valdres Ride- og Kjøreklubb er ikke ansvarlig for skader på hest, folk og utstyr utenom arrangement i regi av klubben.

Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm. Hjelm skal også brukes ved longering, tømmekjøring og kjøring. HUSK at du gjerne er et forbilde for andre brukere av hest.

Sikkerhetsvest anbefales for alle ved hopping, og er påbudt for alle tom det året de fyller 16 år. 

Utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Klubben har hjelmer og sikkerhetsvester til utlån til barn. 

Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt.


BRUDD PÅ REGLEMENT

Brudd på dette reglementet vil kunne føre til utestengelse fra banen uten at innbetalingen blir refundert.

Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til straffegebyr da dekket på banen har så stor verdi at vi ikke ser oss råd til å ha brukere av banen som ikke følger denne regelen fullt ut. 

HUSK å etterlate banen og området i en slik stand du selv ønsker å finne den!


HINDERMATERIELL, KJEGLER, BÅLPANNE OG ANNET UTSTYR

Bruk av traktor til vedlikehold eller brøyting skal kun utføres i henhold til avtale med styret i Valdres Travlag (hele området) og Valdres Ride- og Kjøreklubb (selve banen). Klubbens ridebaneharv benyttes kun av de som har fått instruksjon på bruk av denne. 

Hindermateriell som finnes på banen tilhører Valdres Ride- og Kjøreklubb. Dette kan brukes fritt av leietakere, men må brukes med forsiktighet. Og alltid settes tilbake på plass etter bruk. 

Ved bruk av bålpanne er det viktig at alle sikkerhetshensyn følges for å hindre brann, og at alle glør har slukket før den settes inn under tak. Den skal ikke benyttes i tørke-perioder. 

Powered by: Bloc