Informasjon om Valdres Ride- og Kjøreklubb
 

Formål og grunnverdier 

Valdres Ride- og Kjøreklubb er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), og er et særforbund i Norges Rytterforbund (NRYF). Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Klubben skal dessuten fremme bruk av hest i alle former og gi opplæring i riktig bruk og stell av hest, herunder også vedlikehold og bevaring av gammel hesteredskap. Valdres Ride- og Kjøreklubb er, som alle andre idrettsforbund tilknyttet NIF, basert på frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben skal fremstå som en samlende organisasjon for alle som driver med hest i Valdres, og fungere som et faglig og sosialt fellesskap for alle som ønsker å delta i aktiviteter der hesten står i fokus.


Aktiviteter og medlemsskap 

Informasjon om medlemsskap og klubbens aktiviteter legges fortløpende ut på vår hjemmeside www.valdresrk.no samt vår facebookside og facebook-gruppe. Å bli medlem i gruppen vår på facebook er gratis for alle!

Medlemsskap i klubben koster kr. 400,- for barn og unge frem til 18 år, kr. 425,- for voksen og kr. 450,- for familie. Kontingenten inkluderer abonnement på bladet HESTESPORT som er Norges Rytterforbund sitt felles medlemsblad. Medlemsskap gir også mulighet til å delta på stevner og samlinger for klubbens medlemmer. De fleste arrangementer er åpne også for de som ikke er medlemmer i klubben, men medlemmene prioriteres ved begrenset antall plasser, og de vil også oppnå medlemsfordeler i form av rabatterte priser for deltagelse. 

Dersom du ønsker å bli medlem, vil vi be om at du fyller ut innmeldingsskjema som du finner i hovedmenyen "Bli medlem". Det aller beste er om du logger deg inn i www.minidrett.no og søker om medlemsskap derfra. Da får vi alle nødvendige opplysninger om deg som medlem direkte inn i medlemsregisteret vårt. 

Medlemskontingent betales til:

Valdres Ride- og Kjøreklubb,

Stasjonsgoto 43,

2910  Aurdal

Konto: 2320.18.44924. VIPPS nr 14971. 

NB! Medlemsskapet er først gyldig når kontingenten er registrert innbetalt til klubbens konto.


Organisering og kontaktpersoner

Styret:

Leder:                                                   Caroline Nythun-Bøe, nysmile@hotmail.com/99438912

Nest-leder:                                           Hilde Magda Juul Søndrol, hilde_magda@hotmail.com/95747010

Styremedlem:                                      Anne Svenkerud Bjørgo, anne@bjorgo.no/41201122

Styremedlem:                                      Trude Frøyslihagen Dokken, trudefo@hotmail.com

Styremedlem:                                       Vidar Ruud, annaroy@online.no/90579347

Styremedl./ungdomsrepresentant:      Julia Olsen Johme, juliajohme@gmail.com/95880542

 

Varamedlem: Siv Anett Hagene, 41653924

Varamedlem:  Karina Slåttsveen, 46612771

 

Kontrollkomité: Torgeir Svalesen, Torill Sebu og Katarina Hokstad (vara)

 

Grønt Kort ansvarlig/barneidrettsansvarlig: Anne Svenkerud Bjørgo

Antidopingansvarlig: Vidar Ruud

Anleggsansvarlig:

Politiattestansvarlig: Anne Svenkerud Bjørgo

 

Valgkomité:

Leder: Alicia Feuerherrn Sanne, 97414494.

Medlemmer,  Steinar Erland Bakken, 48158128. Tina Iselin Ødegård Bæk, 97691615. Varamedlem: Jørn Sanne, 94876062.

Styret har i tillegg flere ildsjeler i klubben som er frivillige kontaktpersoner og spesielt interessert i følgende grener:

Brukshest: Alicia Feuerherrn Sanne (leder), Siri Aasdokken Grønbrekk, Bjørn Engen

Dressur: Caroline Nythun-Bøe (leder), Alicia Feuerherrn Sanne

Islandshest: Caroline Nythun-Bøe (leder)

Kjøring: Maren Løvvik (leder), Torill Sebu

Sprang: Kinga Treczynska (leder), Elisabeth Olsen

Western: Mona Brendengen Rabben (leder), Malin Engelien

Mounted Games: Anne Svenkerud Bjørgo (leder)


Innen feltritt, distanse, voltige og funksjonshemmede er det foreløpig ingen undergrupper eller kontaktpersoner.


Ansvarlige for klubbens hjemmeside, facebookside og facebook-gruppe:

Anna Sukke Sætrang, Caroline Nythun-Bøe og Anne Svenkerud BjørgoLevert av IdrettenOnline