Valdres Ride- og Kjøreklubb

Valdres Ride- og Kjøreklubb

Nå kan vi ha søndagstreff igjen!

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 8. Mai 2020

Regjeringen har bestemt at store deler av breddeidretten kan starte en gradvis gjenåpning fra og med 7. mai så lenge avstandsbestemmelsene på én meter overholdes.  Retningslinjene for stevneavvikling i perioden fra 7. mai til 15. juni fra myndighetene, NIF og Norges Rytterforbund er nå klare. For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20 personer. For idrettsarrangementer kan det være inntil 50 personer til stede med en ansvarlig arrangør. 15. juni åpnes det for idrettsarrangementer for inntil 200 personer med samme bestemmelser.

I tillegg til NIFs og myndighetenes overordnede retningslinjer samt NRYFs publiserte generelle koronavettregler må alle arrangører av ridestevner forholde seg til følgende koronavettregler for gjennomføring av ridestevner: https://www.rytter.no/wp-content/uploads/koronavettregler-stevner.pdf 

Det er grunn til å understreke den store viktigheten av å følge retningslinjene. Skulle det oppstå økning i smitteutbrudd, vil tiltak kunne strammes inn igjen. Dette kan medføre at den varslede muligheten til å øke antall personer i en forsamling fra 50 til 200 fra 15. juni vil bortfalle, i verste fall også at myndighetenes tiltak på nytt forsterkes i form av store begrensninger på mulighetene til aktivitet. 

Våre søndagstreff skal være godt innenfor grensene for antall, og vi har god plass ute. Vi oppfordrer imidlertid alle til å sette seg inn i Rytterforbundets generelle generelle koronavettregler og følge disse når vi møtes. 0 Kommentar

ÅRSMØTE, APRIL 2020

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 23. Apr 2020

Nedenfor er link til alle årsmøtepapirene. Styret og valgkomitéen har utarbeidet forslag til vedtak i dokumentet: "Årsmøte-2019-innkalling til skriftlig møte-korrigert.pdf". 

En av sakene er endring av vedtektene. Godkjente idrettslag i Norge er pålagt å følge Norges Idrettsforbund (NIF) sin lovnorm, og når denne endres, skal også våre vedtekter endres. Den skriften som er rød eller markert med gult i vedlagte vedtekter utgjør det som er spesifikt for vår klubb. Resten er identisk med lovnormen fra NIF for små idrettslag. 

Dersom du har innspill og/eller forslag til endringer i vedtak, må dette sendes skriftlig på e-post til Caroline Nythun-Bøe på nysmile@hotmail.com  eller Anne Svenkerud Bjørgo på anne@bjorgo.no snarest, og senest innen 6. mai

Innspill, spørsmål og kommentarer tas med i protokollen, og ved behov sendes endringsforslag ut til avstemming. Dersom ingen har forslag til endringer, anses styrets forslag som vedtatt.

 

Dersom alt ser greit ut, vennligst send din stemme med "OK" så raskt som mulig til anne@bjorgo.no.

 

Vennlig hilsen Valdres Ride- og Kjøreklubb

Org.nr. 993 767 182

Anne Svenkerud Bjørgo, leder

Mobil: 41 20 11 22VRK-logo-hvit_bakgrunn

 


Årsmøte-2019-innkalling til skriftlig møte -Korrigert.pdf

Vedtekter 2020 Valdres Ride- og Kjøreklubb.pdf

ÅRSMELDING 2019.pdf

ÅRSPLAN 2020.pdf

Regnskap 2019 og budsjett 2020 signert.pdf

Organisasjonskart for Valdres Ride- og Kjøreklubb Detaljert.pdf


 


1 Kommentar

Trening tillates når Koronavettreglene til NRYF følges

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 4. Apr 2020

Styret i Valdres Ride- og Kjøreklubb har i møte 3. april vedtatt at vi tillater treninger på travbanen og andre steder i klubbens regi dersom disse følger koronavettreglene fra NRYF. Se link  https://www.rytter.no/wp-content/uploads/koronavettregler-1.pdf#page=1 . Dette innebærer bl.a. at det er maks 5 personer som møtes til samme tid, at man til enhver tid holder minst 2 meters avstand, at man ikke berører ting som andre har tatt i uten at det desinfiseres, og at alle har hansker. 

 

Søndagstreff, stevner, innendørskurs og sosiale arrangementer blir ikke arrangert før det gis tillatelse til dette fra Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund. Vi har også valgt å utsette det planlagte D-stevnet i dressur 6. juni til høsten, fortrinnsvis helgen 10. - 11. oktober. 

 

Vi ber om at alle følger koronavettreglene og viser hensyn slik at vi forhåpentlig kan komme raskere tilbake til normale tilstander!


0 Kommentar

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 12. Mar 2020

Det har kommet tydelige signaler fra myndigheter om hvordan smittesituasjonen skal håndteres. Vi gjør derfor som alle andre idrettslag:
Årsmøtet som ble flyttet til travbanen er nå AVLYST og flyttes til ubestemt dato etter påske.

Alle planlagte treninger/samlinger i regi av klubben er AVLYST. Gjelder fra i dag t.o.m 1. april. Dette gjelder også søndagstreffene. Det vil gjøres en ny vurdering rett før påske.

Vi håper for forståelse for dette og oppfordrer alle å følge Helsedirektoratet sine råd om smittevern.

Les mer på rytter.no

https://www.rytter.no/all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/?fbclid=IwAR2Hk89DP_BT3LVLJ50K3ZgRiNQjWsHuYzDL7EDz5BeVvD8jiMGR1HpNJiA

Styret


0 Kommentar

Smittsomt herpesvirus sprer seg i Norge

Postet av Valdres Ride- og Kjøreklubb den 27. Feb 2019

Herpesvirus er også kjent under navnet abortvirus. Sykdommen gir vanligvis luftveisinfeksjoner, men kan også medføre abort hos drektige hester og nevrologisk sykdom.

Mattilsynet ber hesteeiere begrense aktivitetene framover.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/herpesvirus_hos_hest/mistanke_om_herpesvirus_ehv1_hos_hest_i_bergensomraadet.34003 


Viruset har også kommet til Trøndelag, og Trøndelag Hesteklinikk har gitt noen råd:

Nå har vi mulige EHV-smittede hester spredt på mange staller i området vårt. Ganske enkelt fordi en hest ble syk av EHV-1 infeksjon på et stevne i Lillestrøm med 400 deltakere. 

Den EHV-1 infeksjonen som opptrer i år er svært aggressiv og virulent i følge veterinærkolleger i Sverige. Mange hester har fått omfattende lammelser og avlivninger som følge.

I tillegg til nevrologiske symptomer som ustøhet/lammelser i bakpart, kan hestene viser symptomer på luftveisinfeksjon og drektige hopper kan abortere, nå er jo de fleste avlshoppene i siste del av drektigheten....

Våre lokale hester er tilbake på sine staller og kan dermed smitte hester på egen og andres stall HVIS de har tatt med seg viruset. Da må man ta forhåndsregler som begrenser og helst, hindrer smitte!

For eiere av disse hestene gjelder nitid oppfølging:

  • Ta temp 2 x daglig!
  • Hvis mulig, holde dem unna de andre hestene; lengst unna i stallen, ha dem i egen stall der det finnes. Gjerne luftegårder et stykke unna. Er det en liten stall, vil luftbåren smitte føre til at de fleste smittes raskt, spesielt ved luftveisinfeksjon. Et blås i nesen sprer virus flere meter.
  • Hver eier ordner sin hest. Unngå fysisk kontakt med andre hester.
  • Si ifra om mulig smittefare til alle som skal på stallen for å behandle, sko osv. Fint om alle legger opp til at man ikke drar videre til neste stall uten klesskift og dusj. Engangs/overtrekksklær er flott, men fotbad osv må til hvis man skal videre til neste plass, derfor er det enklest å ta slike besøk som siste på dagen og vaske alt etterpå.
  • Vi kommer langt hvis alle nå en periode kan tenke konsekvens, holde seg i ro uten mye kontakt med staller der det er hester som har vært eksponert for viruset. Det beste er om alle begrenser stevneaktiviteter /kurssamlinger osv i en periode frem til man har mer kontroll på situasjonen.
  • Rask tilbakemelding til veterinær ved temperaturstigning/symptomer er helt avgjørende for å begrense smittespredning.
  • Besøkende, veterinærer, hovslagere og andre behandlere må være bevisste på hygiene og klesskift samt vurdere behov for overtrekkstøy.

Se også http://www.nhest.no/Nyheter/2019/Februar/Herpesviruset-EHV-1-/ 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline